Biomasse-Kessel

  • Kocioł wodny z przedpaleniskiem

Typ kotła: Kocioł  wodny z przedpaleniskiem
Rodzaj paleniska: Ruszt schodkowy
Moc cieplna maksymalna : 2MW
Rodzaj paliwa: Biomasa - zrębki
  • Kocioł wodny z przedpaleniskiem 

Typ kotła: Kocioł  wodny z przedpaleniskiem
Rodzaj paleniska: Ruszt schodkowy
Moc cieplna maksymalna : 2MW
Rodzaj paliwa: Biomasa - zrębki
  • Kocioł parowy

Typ kotła: Kocioł parowy
Rodzaj paleniska: Ruszt schodkowy
Moc cieplna maksymalna : 12 t/h
Rodzaj paliwa: Biomasa - zrębki