Odpylacze spalin

Odpylacze – koncentratory pyłów typu OKZ
Pobierz katalog w formacie PDF

ZASTOSOWANIE:

Odpylacze – koncentratory odśrodkowe typu „OKZ” stosuje się głównie do:

Odpylane gazy powinny być neutralne pod względem chemicznym, a ich temperatura nie powinna przekraczać 673 K (4000C). W przypadku odpylania gazów wilgotnych temperatura ich powinna być wyższa od temperatury punktu rosy gazów, o co najmniej tyle, aby nie powstały warunki do kondensacji zawartych w gazach par na ściankach odpylacza.

BUDOWA:
Odpylacze – koncentratory odśrodkowe typu „OKZ” mają komorę 1, wewnątrz której jest zabudowana w zależności od wydajności, określona liczba modułów 2. Moduły składają się z części zawirowywującej żeliwnej 3 i z części walcowej stalowej 4. Pyły wytrącone w module odprowadzane są do leja zbiorczego 5.
Optymalna, maksymalna ilość modułów wchodzących w skład jednego odpylacza wynosi 50 szt. Optymalna, maksymalna ilość modułów w rzędzie wynosi 4 rzędy. Komora 1 jest wykonana z blachy stalowej wzmocnionej stalą profilowaną. Wszystkie połączenie ścian komory są gazoszczelne. W dolnej części komory znajduje się lej lub leje zbiorcze pyłu. Odprowadzanie pyłu z leja powinno odbywać się w sposób ciągły za pomocą szczelnych elementów, jak np. podajniki celkowe, podwójne migałki. Zalecane jest odprowadzanie pyłów z lei inżektorem pneumatycznym.
Moduły mogą być wyposażone w zawirowywacz z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego o podwyższonej odporności na ścieranie.

ZASADY DZIAŁANIA:
Zapylony gaz wpływa osiowo do zawirowywacza(czy). Na wlocie umieszczona jest nieruchoma kierownica. Gaz opływa rdzeń kierownicy a przepływając pomiędzy nachylonymi łopatkami zostaje zawirowany. W trakcie ruchu spiralnego wywołanego tym zawirowaniem ziarna pyłu przemieszczają się ku ściankom rury zewnętrznej i są odprowadzane przez pierścieniową szczelinę do leja zbiorczego. Oczyszczony gaz wypływa rurą wewnętrzną.

DANE TECHNICZNE:

Odpylacz jednostopniowy – OKZ / I st
Rys.1

j.m.

Odpylacz jednostopniowy

Wielkość ziarnaμm5-8>10
Sprawność odpylania%5565
Opory przepływu gazuPa700700
Ciężar jednego modułukg105
Ciężar 15 modułówkg1400
Przepustowość jednego modułu wynosi ok. 0,9 m3/s

Odpylacz dwustopniowy – OKZ / II st
Rys.2

j.m.

Odpylacz jednostopniowy

Wielkość ziarnaμm5-8>10
Sprawność odpylania%8895
Opory przepływu gazuPa14001400
Ciężar jednego modułukg235
Ciężar 15 modułówkg3100
Przepustowość jednego modułu wynosi ok. 0,9 m3/s

Przykłady odprowadzania pyłów z lei odpylacza.
Rys. 3 Przykład zamówienia:

1. Odpylacz OKZ ilość stopni/A x B np. OKZ – I st/4 x 2
– odpylacz I stopniowy, osiem modułów, wymiary 1600 x 800

2. Odpylacz OKZ ilość stopni / A x B np. OKZ – II st/5 x 3
– odpylacz II stopniowy, piętnaście modułów, wymiary 2000 x 1200