Referencje

Zleceniodawca
Rodzaj współpracy
 Opinia 
 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. 
 oddział: Elektrociepłownia ANNA w Pszowie
 Modernizacja kotła wodnego WRm-12
*TXT
 ENERGETYKA CIEPLNA  OPOLSZCZYZNY SA
 Modernizacja trzech kotłów wodnych WR-10
*TXT
 Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.
 Instalacja odpylania  i nawrotu pyłów na dwóch kotłach WR-25
*TXT
 Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
 "RADPEC" Spółka Akcyjna
 Wykonanie na kotłach WR-25 Odpylaczy Spalin
*TXT
 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. 
 ,,Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie Szczecińskim 
 Modernizacja kotłów parowych OR-32/80
*TXT
 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku 
 Wykonanie czterech kotłów na ścianach szczelnych WR-5
*TXT
 Suszarnia Spółka Ogrodnik S.A.
 Remont palenisk dla kotłów ER-125
*TXT
 Biuro Usług Technicznych "Ekokal"
 Pomiary zmodenizowanych kotłów i palenisk
 OR-35 Energetyka Ursus z o.o.
 WR-25 MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie
*TXT

 Spółdzielnie Mleczarskie Lacpol Sp. z o.o. w Warszawie
 Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Kobylnicy 
 Modernizacja kotła parowego OR-10.040
*TXT
 Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
 "RADPEC" Spółka Akcyjna
 Modernizacja dwóch kotłów wodnych WR-25
*TXT
 Elektrociepłownia Marcel Sp. z o.o. w Radlinie
 Modernizacja kotła parowego VKW Podgrzewacz wody; Podgrzewacz pary
*TXT
 PRO-WEM INDEPENDENT Spółka z o.o.
 Wykonanie części pod ciśnieniem: 
 podgrzewacze, przegrzewacze, parowniki dla kotłów OR-32
*TXT
 Keppel Seghers Belgium NV
 Wykonanie kanałów powietrznych i zsypów popiołu do spalarni śmieci w Manchaster UK 
*TXT
 Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
 Wykonanie dwóch kotłów WC-80M z automatyzacją i wizualizacją procesów spalania
*TXT