Modernizacje – remonty kotłów

Współczesna gospodarka cieplna, oparta o spalanie paliw konwencjonalnych, a szczególnie węgla kamiennego, wymaga stosowania kotłów o najwyższych sprawnościach. Dyktują to wymagania ekonomiczne, gdyż ceny paliw nieustannie rosną, a skażenie środowiska produktami spalania dosięga poziomu zagrażającego biosferze. Zasobność fizyczna oraz powszechność zastosowania węgla kamiennego powoduje, że spalanie tego paliwa będzie przez wiele lat najtańszym źródłem energii cieplnej do celów grzewczych oraz energetycznych. Tymczasem wielką liczbę eksploatowanych kotłów węglowych cechuje niska sprawność i duża uciążliwość ekologiczna. Wymiana na kotły nowe często łączy się ze znacznymi kosztami inwestycyjnymi.

Rozwiązania techniczne :

Efekty:

Gwarantujemy osiągnięcie parametrów przez kotły zmodernizowane równe kotłom nowych konstrukcji.
Dokonaliśmy kilkuset modernizacji – remontów węglowych kotłów rusztowych o mocy od 1 – 50 MW . Uzyskaliśmy pełną satysfakcję naszych klientów oraz pozytywną opinię instytucji, które te kotły badały. Między innymi: Politechniki Warszawskiej , ECO Opole, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Katowicach., EKOKAL Kalety.