Zbiorniki stalowe

Zamer jest producentem zbiorników stalowych jedno i dwupłaszczowych. Nasze zbiorniki wykonujemy ze stali węglowych i stali nierdzewnych. Zbiorniki produkujemy na podstawie dokumentacji własnej oraz powierzonej przez klienta. Zbiorniki wytwarzamy zgodnie z Dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE, oraz posiadane uprawnienie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do wytwarzania stałych zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Oferujemy:

 • Zbiorniki paliwowe (do paliw lotniczych, ropy, olejów i produktów niebezpiecznych)
  • naziemne,
  • podziemne,
 • Zbiorniki na gaz (LPG)
  • naziemne,
  • podziemne,
 • Zbiorniki wodne
  • Zbiorniki ciepłej wody użytkowej (CWU),
  • Podgrzewacze CWU (wymienniki ciepła),
  • Zbiorniki buforowe,
  • Wodne zbiorniki bezciśnieniowe.