Stacje mieszania węgla z biomasą

Stacje mieszania typu MWD

Opis
Dane techniczne