Stacje mieszania węgla z biomasą typu MWD

Dane techniczne

W czasach poszukiwań paliw obniżających koszty produkcji energii przy jednoczesnej poprawie emisji produktów spalania jednym ze sposobów osiągnięcia powyższego celu jest współspalanie węgla kamiennego – miału z rozdrobnioną biomasą.

Składniki węgla i biomasy różnią się wieloma parametrami, między innymi ciężarem nasypowym, wartością opałową, zawartością części lotnych i popiołów. Różnice te powodują że efektywne współspalanie jest dalece utrudnione. Praktyka i badania wykazują, że przy „normalnym” wymieszaniu maksymalny udział biopaliwa nie może być większy jak 10% /wagowo/. Nie jednorodna mieszanka powoduje nierówne spalanie – spadek mocy kotła nawet o 30%. Wada bardzo utrudnia spalanie mieszanki w kotłach parowych które powinny zapewniać stabilną ilość pary wodnej .

W celu zapobieżenia powyższym niedoskonałościom proponujemy stacje mieszania węgla kamiennego z biopaliwami i innymi dodatkami.

Podstawowym urządzeniem stacji jest mikser – w którym następuję dynamiczne wymieszanie składników. Do miksera składniki taśmociągiem podawane są ze zbiornika lub zbiorników. Zbiornik (zbiorniki) zapełniane są łyżką ładowarki kołowej. Gotowy produkt odbierany jest z miksera taśmociągiem i kierowany na skład paliwa. Wszystkie urządzenia sterowane są z rozdzielni elektrycznej. Ilość podawanych komponentów mieszania i obroty wirników miksera regulowane są bezstopniowo poprzez przetwornice częstotliwości.

Właściwe wymieszanie składników pozwala na ich efektywne spalanie w kotle. Sprawdzono praktycznie, że bez zmniejszenia mocy kotła i sprawności można dodawać do węgla 50% objętościowo 20% wagowo biomasy . Spalanie odbywa się równomiernie i bez zakłóceń. Straty w niedopale zmniejszają się o ok. 50%. Emisja tlenków siarki ulega zmniejszeniu w proporcji dodanego biopaliwa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2003r. w zakresie spalania paliw alternatywnych stwarza możliwość uznania strumienia biopaliwa w kotłach węglowych jako źródło energii odnawialnej. Współspalanie węgla z biomasą w istniejących kotłowniach jest inwestycyjnie najtańszym sposobem osiągnięcia zaleceń UE dotyczących produkcji energii z paliw odnawialnych.